sv. Leopold Mandić

Drage moje duše, upoznajmo, molim vas, neizmjernu Kristovu ljubav prema nama u ustanovi ovog sakramenta euharistije. Potrebno nam je novo srce, nova ljubav, novi duh da bi ljubav bila duhovna. Krist nas nije ljubio tjelesnim srcem, već duhovnim, iz čiste milosti i ljubavi, besplatnom ljubavlju, s najuzvišenijom i najgorljivijom ljubavlju. Oh, treba ga posve ljubiti, posve, posve, posve, živo, živo, živo, živo, istinski, istinski, istinski, istinskim srcem!