sv. Leopold Mandić

Ordo Franciscanus Sæcularis (OFS)

Među duhovnim obiteljima koje je Duh Sveti podigao u Crkvi, Franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjega naroda – vjernike laike, redovnike i svećenike – koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama svetoga Franje Asiškoga. Tako se franjevačka obitelj dijeli na Prvi red (redovnici), Drugi red (klarise), Franjevački svjetovni red – do nedavno poznat kao Treći red sv. Franje, a službeni mu je naziv Ordo Franciscanus Sæcularis (OFS) i Franjevačku mladež (FRAMA).

Franjevački svjetovni red je organizirano zajedništvo u kojem njezini članovi nastoje živjeti Evanđelje po primjeru sv. Franje. Svoje poslanje žive u svijetu i obitelji, vršeći svoje staleške dužnosti (nisu kao Prvi i Drugi red vezani uz samostane). Prema kanonskom pravu Katoličke Crkve, OFS ima pravnu osobnost u Crkvi, te svoje Pravilo i Konstitucije.

Braća i sestre, kako se međusobno nazivaju i osjećaju, potaknuti Duhom Svetim, da postignu savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, obvezuju se zavjetovanjem da će živjeti Evanđelje poput Svetog Franje po svome Pravilu i konstitucijama.

Svoje zajedništvo i bratstvo na konkretan način proživljavaju u manjim bratstvima ili zajednicama vezanim uz franjevačke samostane i župe. Zajednicama upravlja Vijeće mjesnog bratstva na čelu s ministrom, koje bratstvo izabire svake tri godine. Duhovnu brigu o bratstvu vodi duhovni asistent, svećenik iz samostanske zajednice kojoj bratstvo pripada, a na zamolbu bratstva imenuje ga njegov Provincijal.