sv. Leopold Mandić

Franjevci kapucini na Rijeci, predvođeni fra Bernardinom Škrivanićem, sagradili su prvo svetište Gospe Lurdske (1904.-1923.). Fra Bernardin Škrivanić čitav svoj svećenički i redovnički život posvećuje širenju lurdske misli i pobožnosti u našim krajevima. U tu svrhu pokreće i izdaje mjesečnik Naša Gospa Lurdska, godišnjak Almanah Gospe Lurdske, Vjenčić Gospe Lurdske. Bio je čovjek žive vjere, nepokolebive ljubavi i vjernosti Crkvi i Redu.

Godine 1908. fra Bernardin Škrivanić organizira "Prvo narodno hodočašće u Lurd" s 410 hodočasnika. Tada su Svetištu u Lurdu darovali srebreno i pozlaćeno srce s natpisom: "XV. augusti 1858. Antemurale christianitatis Virgini Immaculatae, filiae primogenitae Ecclesiae, certae spei et saluti cor ad cor" - 15. VIII. 1858. Predziđe kršćanstva Bezgrješnoj Djevici, prvorođenoj kćeri Crkve, sigurnoj nadi i spasu (posvećuje) srce srcu 15. VIII. 1908.

Blagdan Gospe Lurdske slavi se u cijelomu svijetu 11. veljače, na dan prvoga ukazanja. Sluga Božji papa Ivan Pavao II. proglasio je taj blagdan "Danom bolesnika".

Majka Božja Marija ukazala u špilji Massabielle, u Lurdu, djevojci Bernardici Soubirous 11. veljače 1858. Godine. Toga dana išla je s nekoliko djevojaka skupljati drva za ogrjev, u blizini maloga francuskog gradića Lourdes, na podnožju Pirinejskoga gorja, uz malu rijeku Gavu. Kad su druge prešle preko rijeke, Bernardica Soubirous u špilji Massabielle ugledala je "Bijelu Gospođu", obučenu u bijelu haljinu s plavim pojasom i s krunicom u ruci. Bernardica je više puta vidjela tu Gospođu, koja joj je rekla da svećenici na tome mjestu sagrade kapelicu, da vjernici tu dolaze i mole krunicu.  Vijest o ukazanju "Bijele Gospođe" brzo se je širila ne samo Lurdom, nego i po svoj okolici pa su se vjernici počeli okupljati ispred te špilje. 

Nakon dugoga ispitivanja Crkva je priznala vjerodostojnost lurdskih ukazanja i uvela blagdan "Blažene Djevice Marije Lurdske" koji se slavi 11. veljače.
U međuvremenu je u Lurdu sagrađeno nekoliko velikih crkava (Bazilika Bezgrješnoga Začeća, Sv. Krunice, Sv. pape Pija X. i Sv. Bernardice).
Lurdsko svetište je najveće Gospino svetište na svijetu, svake godine pohodi ga oko 5 milijuna hodočasnika. Ono obavlja svoju prvotnu svrhu - dovodi duše k Bogu, omogućuje susret s Bogom, hrani intenzivni duhovni život, daje pravi smisao kršćanskom životu i djelovanju. To potvrđuju Gospine poruke izrečene u Lurdu:
1. "Ja sam Bezgrješno Začeće."
2. "Molite za obraćenje grješnika" (tri stvarnosti: milost, grijeh i obraćenje).
3. "Pokora" (stvarnost križa i trpljenja).
Tim je porukama Majka Božja htjela upozoriti na osnovne kršćanske istine (milost, grijeh, slobodna volja, obraćenje). Prihvatiti i ostvariti te poruke može svaka kršćanska duša, a u njihovu će joj ostvarenju pomoći sama Majka Marija. Tako se izvršava stara kršćanska istina, izražena u poznatoj rečenici: "Per Mariam ad Jesum - Po Mariji (se dolazi) k Isusu!"