sv. Leopold Mandić

PORUKA I SVJEDOČANSTVO FRANJEVAČKOG ŽIVOTA

Piše: Anto Pranjkić

Sveti Franjo Asiški iskusio je, kao ni jedan drugi utemeljitelj redovničkih redova, prodornu prisutnost Duha Gospodinova, ne samo u svom osobnom životu već i u svojem poslanju začetnika novog oblika života. To mu je iskustvo davalo sigurnost u započetom hodu u njegovu tumačenju nasljedovanja Krista, potvrđenoga velikom snagom dok je diktirao svoju Oporuku: Gospodin ovako dade meni bratu Franji da počnem činiti pokoru.

Franjevački je ideal zajednička baština ne samo raznih obitelji, koje čine prvi i drugi red, već beskrajnog obilja redovničkih ustanova koje prepoznaju svetog Franju kao svog oca. Utemeljitelji i utemeljiteljice tih ustanova drže se duha Siromaška u jasno njegovanoj karizmatskoj simbiozi.

U prigodi oblježavanja 490. Obljetnice od začetka kapucinske obnove (1525. – 2015.) a u suradnji s nakladničkom kućom Kršćanska sadašnjost, franjevci kapucini Hrvatske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića ovih su dana i knjigu Oca Lazara Iriarta Franjevački potez – Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare. Ovo je djelo na španjolskom izvornom jeziku Vocacion franciscana, 3 ed, Selecciones de Francscanismo, objavljeno u Valencii, 1999.

U Predgovoru hrvatskom izdanju ove knjige provincijal kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Jure Šarčević, između ostalog kaže, da je riječ o izuzetno važnom dijelu koje je obogaćeno elementima duhovnosti sv. Klare, bez koje nije moguće razumjeti serafskog oca Franju Asiškog.

Knjiga ima sedamanest poglavlja, koja svako za sebe tvore zaokruženu cjelinu, a u isto vrijeme su međusobno povezana finom logičkom niti, pa se zato knjiga može čitati kao skladna cjelina. Gotovo se kroz svako poglavlje protežu velike evanđeoske, kristološke, ekleziološke i karizmatske franjevačke teme i sadržaji, tako zorno vidljivi u životu dvoje Asižana, kao što su: franjevački oblik nasljedovanja Krista; otajstvo Kristova života u Franjinoj i Klarinoj pobožnosti; Krist prisutan u svojoj Crkvi; siromaštvo i ponoznost kao specifičan način franjevačkog nasljedovanja Isusa Krista; put jednostavnosti i poslušna ljubav; evanđeosko bratstvo koje se otvara svim ljudima; franjevački apostolat i misionarska prisutnost.

Do sada je, a prema riječima autora ove knjige, nedostajala jasna i živa, te znanstveno pouzdana vizija franjevačke duhovnosti, kao i pomoć za produbljivanje smisla evanđeoskog zauzimanja i misije franjevačke obitelji, prema onome što je predano Drugim vatikanskim koncilom. Danas je ta sinteza moguća te lako ostvariva, zahvaljući znanstvenim radovima o svim aspektima frnajevačkog ideala objavljenim posljednjih desetljeća. U svjetlu biblijske i crkvene duhovnosti, možemo bolje shvatiti iznenađujuće evanđeoske intuicije asiškog Siromaška i projicirati ih s većom objektivnošću na stvarnost našega vremena. Na ovaj način franjevaštvo ponovno postaje forma vitae.
Ovim djelom proširene su referencije na svetu Klaru, koje su već bile brojne i u ranijim izdanjima. No, sasvim je jasno da je poznavanje franjevačkih ideala nepotpuno bez ženskog tumačenja evanđeoske avanture, koju je živjela i hrabro svjedočila biljčica svetog Franje, njegova najvjernija učenica a koja se najviše poistovjetila s njegovim duhom.

Ova bi knjiga trebala potaknuti članove franjevačkih obitelji da s većom vjernošću žive sadržaj i zahtjeve vlastitog poziva, pružajući svjedočanstvo i poruku o tome pred ljudima i navještajući, riječju i djelima, Božja djela. Uostalom, to i jeste zajednička zamisao autora, priređivača i nakladnika ovog djela.