Misijska djelatnost

Delegatura Reda manje braće kapucina u Boliviji, samostan i župa sv. Izidora ratara, Minero, Santa Cruz, Bolivija

Fra Ivica Vrbić, misionar u Boliviji.