sv. Leopold Mandić

Na XVII. redovitom provincijalnom kapitulu hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića u četvrtak, 3. srpnja 2014., izabrana je nova provincijalna uprava.

Za provincijalnog ministra izabran je fra Jure Šarčević. Provincijalni vikar je fra Goran Rukavina, savjetnici su fra Ivica Petanjak, fra Ivica Vrbić i fra Željko Cestar.