sv. Leopold Mandić

Četvrti dan rada (29. listopada) VIII. Plenarnog vijeća bio je posvećen temi „Rad u teoriji i praksi“.

Tijekom jutra izlaganje je imao fra Luiz Carlos Susin, član brazilske kapucinske provincije – Rio Grande do Sul) koji je prikazao kratak pregled crkvenog učiteljstva u odnosu na rad, počevši od enciklike „Rerum Novarum“ pape Leona XIII., sve do enciklike „Laudato sii“ sadašnjeg pape Franje. Posebno je istaknuo kako je „svaki radnik ruka Kristova koja nastavlja činiti dobro... Rad je sam po sebi čin štovanja samoga Gospodina“. Pozvani samo upitati se kako taj ideal utjeloviti u naš svakodnevni život.

U popodnevnom radu poslušana su svjedočanstva trojice naše braće: fra Dominique Pacreau (svećenik i radnik u Francuskoj), fra Christophorus Geodereis (Njemačka) i fra Carmelo Saia (zatvorski kapelan).