sv. Leopold Mandić

Varaždin - U sklopu redovitog ciklusa teoloških tribina što ih fra Bono Zvonimir Šagi-Bunić svake srijede u Adventu organizira u kapucinskom samostanu Presvetog Trojstva u Varaždinu, ove srijede održana je tribina na temu: “Otvorena vrata milosrđa”.

“Važno je biti svjestan činjenice, kako nam Bog otvara Vrata svojega milosrđa, a što nas zapravo potiče, da mi osobno otvorimo Vrata svojega milosrđa. Danas je gotovo nemoguće čuti, da netko od političara govori o milosrđu. Vrlo je važno znati koliko je i sama Crkva otvorena milosrđu. Pavao VI je upozorio na milosrđe ističući u prvom redu istinu, pravednost i ljubav, kao jedino sredstvo čime se može pobijediti grijeh”, istaknuo je ovom prigodom fra Bono.

On je kazao kako je milosrđe temelj, na kojem počiva cijela Crkva. A govoreći o tijeku jubilarne Godine milosrđa istakao je da se cijela poruka može iščitati iz Psalma: “Vječna je ljubav njegova!”:

“Isus Krist je primjer kako ljubav treba zračiti iz kršćanina i oko njega samoga. Mi kao narod Božji ne možemo biti zatvoreni u određenu ideologiju nego trebamo biti otvoreni ljubavi, kazao je ovom prigodom fra Bono Zvonimir Šagi-Bunić.


Anto Pranjkić