sv. Leopold Mandić

U organizaciji dviju Provincija franjevaca kapucina – Venecijanske i Hrvatske, te svetišta sv. Leopolda Mandića u Padovi, oko stotinjak štovatelja sv. Leopolda dana 15. Lipnja 2016. g. posjetilo je njegov rodni grad Herceg Novi. Posebnost ovog hodočašća kojeg možemo smatrati povijesnim događajem za Herceg Novi i Kotorsku biskupiju, ogleda se u činjenici da je među hodočasnicima bilo trideset pet kapucina, subraće sv. Leopolda, što je zacijelo najveći broj franjevaca kapucina u posljednjih nekoliko u decenija koji je posjetio župu u kojoj su kapucini Venecijanske provincije djelovali do prvih godina dvadesetog stoljeća. Više...