sv. Leopold Mandić

Na dan svetkovine svetog Pija 23. rujna 2015. službeno je započela nova akademska godina na Filozofsko-teološkom fakultetu Laurentianum u Milanu sa glavnom skupštinom koja se održala u velikoj dvorani kapucinskog samostana sv. Franje.
Ove godine je porastao broj studenata, a broji 31 iz provincije Emilia Romagne, Alessandrie, Piemonte, Genove, Lombardie, Venezie, Mađarske i Hrvatske.

Iz naše provincije sv. Leopolda B. Mandića su petorica studenata. Na 1. godini fra Dominik Silađi iz Feričanaca i fra Ivan Vuković iz Požege, a na 2. godini fra Mario Urban iz Strizivojne, fra Josip Ćibarić iz Zagreba i fra Tadej Fabić iz Kotoribe.

Fra Tadej Fabić