sv. Leopold Mandić

Tradicionalne Korizmene tribine srijedom, u Kapucinskom samostanu u Varaždinu, započele su u srijedu 12. ožujka predstavljanjem knjige "Svaki dan u zrcalu Božje riječi" autora fra Bone Zvonimira Šagi.

Riječ je o pozamašnoj knjizi od gotovo 800 stranica u kojoj je sabran izbor svagdanjih homilija koje je autor, fra Bono Zvonimir Šagi kao župnik župe sv. Vida, kroz više od 50 godina propovijedao u kapucinskoj crkvi u Varaždinu. Knjigu su predstavili varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak, dr. Anton Šuljić, pomoćnik direktora izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost iz Zagreba i sam autor knjige.

Biskup Mrzljak izrazio je svoje zadovoljstvo da je jedna takva knjiga na raspolaganju vjernicima, svećenicima i svima zainteresiranima koji žele produbiti svoju vjeru i svjedočiti svojim životom vrednote koje otkriva Božja riječ navještena u svakodnevnoj liturgiji. Biskup je pohvalio autora što je tijekom mnogih godina bio ustrajan u svakodnevnom tumačenju Božje riječi i sada to blago želi podijeliti sa svima drugima. Takav stav fra Bone dobiva svoju važnost u novije vrijeme, osobito sada kada i papa Franjo svaki dan propovijeda i tumači Božju riječ u Domu svete Marte u Vatikanu.

Vlč. Antun Šuljić analizirao je sadržaj Šaginih homilija za koje je ustvrdio da su one školski primjer na koji način treba naviještati i aktualizirati poruku Božje riječi u ovo naše vrijeme. Primijetio je da svaka od ovih homilija nosi u sebi pečat okolnosti vremena u kojima su izrečene i na taj način su dragocjeno svjedočanstvo vremena u kojemu je autor živio i djelovao. Primijetio je i da su ove homilije zahtijevale temeljitu pripremu, jer samo na taj način moguće je u jednom tako kratkom tekstu iznijeti i aktualizirati srž Božje poruke današnjem čovjeku.

Autor knjige sabranih homilija koje je sam propovijedao, snimao i prepisivao i na kraju uredio za izdavanje, fra Bono Zvonimir Šagi zahvalio je predstavnicima izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost koja je objavila ovu knjigu, kao i svim suradnicima koji su pridonijeli njezinom objavljivanju. Na kraju je skromno zahvalio i svim vjernicima koji su ga kroz tolike godine strpljivo slušali.