sv. Leopold Mandić

Dana 4. studenog završio je prvi dio rada Plenarnog vijeća Reda, te 5. studenog započinje drugi dio rada koji će trajati do 19 studenog.
Tema rada 4. studenog bila je „Rad između poslanja i dentiteta“ u našem Redu. O temi je progovorio fra Giuseppe Buffon, OFM. koji se osvrnuo na povijest rada u našem Redu od trenutka kada je Red nastao do danas. Završio je s pitanjem: što činiti danas kada je rad izgubio svoju dušu?
U popodnevnim satima bila je rekapitualicija svega učinjenog od početka rada VIII. Plenarnog vijeća Reda.