sv. Leopold Mandić

"Svaki kršćanin treba da je živa knjiga iz koje se može čitati evanđeoska nauka."