sv. Leopold Mandić

U ponedjeljak, 19. rujna 2016., na spomendan sv. Franje Marije iz Camporossa, kapucina, započela je u kapucinskom samostanu Presvetog Trojstva u Varaždinu prva godina postulature. Obred primanja postulanata vodio je fra Jure Šarčević, provincijalni ministar hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića, u prisutnosti braće iz zajednice i fra Josipa Stankovića.
Prvu godinu postulature započela su četvorica kandidata: Valentino Radaš, Ivan Horvat, Danijel Pavlić i Vladimir Sabo. Preporučujemo ih u Vaše molitve.