sv. Leopold Mandić

Dana 6. listopada, u samostanu braće kapucina u mjestu Lendinara (Rovigo) službeno je započela godina postulature za kandidate iz triju talijanskih Provincija - Milano i Venecija, Emilia-Romagna (6. kandidata), naše Hrvatske provincije (3. kandidata), te delegature Bjelorusija i Ligurije.

Ceremoniju primanja u postulaturu predvodio je fra Roberto Genuin, provincijalni ministar venetske provincije, a asistirali su mu provincijail Lombardske provincije fra Sergo, provincijal Emilie-Romagna fra Mateo , provivnijal Ligurie Gian Piero te delegat naše provincije fra Ivica Vrbić. Sama svečanost uveličana je i dolaskom mnoge braće kapucina. Za ovu prigodu došli su i prošlogodišnji postulanti, a sadašnji novaci u Tortoni i posnovaci u Milanu. Od fratara naše Provincije prisustvovao je fra Željko C. magister naših postulanata u Varaždinu.
Nakon što su pred svima okupljenima postulanti izrazili svoju molbu za primanjem u franjevačko-kapucinsku obitelj, kao znak primanja u bratstvo svečano su im uručeni znak «Tau» i knjiga «Franjevački izvori». Osim toga, gvardijan mjesnog samostanskog bratstva fra Florio svakom je postulanatu svečano predao ključeve samostana, želeći time naglasiti da su postulanti prihvaćeni od strane zajednice kao i to da postulanti ubuduće ovaj samostan trebaju doživljavati kao svoju vlastitu kuću.
Kao što i priliči ovakvom događaju, radost i druženje svih okupljenih nastavljeno je u samostanskoj blagovaonici. Sve ono što se događalo prije, za vrijeme i nakon ceremonije ulaska u postulaturu najbolje opisuju riječi psalmista kada kaže: «Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti.» (Ps 133,1)
Sa Vama u mislima i moltvama postulanti kapucini: Dalibor Stričević, Josip Stanković i Andrej Miškatović.