sv. Leopold Mandić

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, u subotu 25. listopada u 10 sati u Donjogradskoj sinagogi (Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi), dodijelilo je Ekumensku povelju fra Boni Šagi-Bunić, svećeniku kapucinu, istaknutom hrvatskom teologu. Ekumenska povelja dodjeljuje se od 2005. godine kao izraz duboke zahvalnosti i iznimnog priznanja za izvrsno i odvažno promicanje ekumenske kulture dijaloga, ljubavi i uzajamnosti.

Fra Bono Zvonimir Šagi ove godine u lipnju odlikovan je od predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost i njeno promicanje u RH i svijetu.