sv. Leopold Mandić

Uprava hrvatske kapucinske provincije (2011.-2014.)

uprava Hrvatske kapucinske provincije

Uprava izabrana na XV. prov. kapitulu održanom u zagrebačkom samostanu sv. Leopolda B. Mandića 16. lipnja 2011. godine.


Provincijal

Fra Ante Logara

Definitori (savjetnici):

Fra Anto Barišić, prov. vikar
Fra Mirko Kemiveš
Fra Mirko Varga-Ljubić
Fra Juro Šimić