sv. Leopold Mandić

Od 1. do 5. kolovoza o. g. u kapucinskom samostanu u Ñaña, Lima (Perù), pod predsjedanjem fra Huga Martína Mejía Morales generalnog definitora Kapucinskog Reda, održan je peti redoviti Kapitul Peruanske kapucinske provincije. Na Kapitulu se okupio sedamdeset doživotno zavjetovane braće kapitularaca peruanske provincije i još šestorica braće iz drugih kapucinskih provincija (Genova - Italija, Detroit - Sjedinjene Američke Države, Čile i Hrvatska) koji su na Kapitulu sudjelovali kao gosti.


U prvom dijelu Kapitula čitani su i valorizirani izvještaji o trogodišnjem radu protekle provincijalne uprave i raznih provincijalnih komisija.

Središnji dio Kapitula bio je posvećen stvaranju "Provincijalnog projekta" - dokumenta koji bi odredio prioritete i način rada u budućnosti Provincije. Kapitul je još obrađivao teme odgoja; prisutnost u Boliviji; međuprovincijalnu solidarnost te perspektive otvaranja novih mjesta prisutnosti.

Treći dio kapitula bio je posvećen izboru nove provincijalne uprave. Nakon svete mise zaziva Duha Svetoga i Euharistijskoga klanjanja u tišini se pristupilo samom izboru nove uprave. Za provincijalnog ministra izabran je fra Hugo Gonzalo Cateriano Villasanti, za provincijalnog vikara fra Carlos Piccone Camere, a za savjetnike izabrani su: fra Piero Erick Véliz Valencia, fra Néstor Francisco Morales Ubillús i fra Roberto Jesus Ramires Chirinos.

Završetak Kapitula na poseban način bio je obilježen svečanim misnim slavljem koje je predvodio novi provincijalni ministar fra Gonzalo. Za vrijeme misnoga slavlja generalni definitor Reda fra Hugo pročitao je dekret Generalnog Ministra fra Maura Jöhri-a o ustanovljenju Provincijalne delegature Santa Cruz Bolivija. Tim činom kapucinska prisutnost u Boliviji prerasla je sa "Prisutnosti" na "Delegaturu". U skoroj budućnosti uprava Peruanske provincije imenovat će delegata i dva savjetnika delegature. Proglašenje ovoga dekreta dolazi u godini kada započinje slavlje desete obljetnice kapucinske prisutnosti u Boliviji, gdje trenutno u tri samostana živi i radi dvanaest kapucina (jedanaestorica braće iz Perua i jedan brat iz Hrvatske). Nadamo se da će Bog blagosloviti novim duhovnim zvanjima rad braće Kapucina u Boliviji na dobro bolivijanskoga puka.

fra Ivica Vrbić