sv. Leopold Mandić

Kapucini tribina1Kapucinski samostan i župa sv. Vida u Varaždinu priređuju već tradicionalne korizmene tribine srijedom u dvorani Božjeg naroda u 20 sati.
Na prvoj tribini u srijedu 8. ožujka o temi "Dijaloška bit vjere - Bog - čovjek - Crkva - svijet" izlagat će doc. dr. sc. Valerija Kovač s KBF-a u Zagrebu.
Na drugoj tribini u srijedu 15. ožujka o temi "Pastoralni djelatnik u službi dijaloga i pomirenja" govorit će prof. dr. sc. Josip Baloban s KBF-a u Zagrebu.
Na trećoj korizmenoj tribini u srijedu 22. ožujka predavač dr. sc. Stanko Uršić iz Zagreba govorit će o temi kako provesti u praksu encikliku o ekologiji "Laudato si" pape Franje u gradu koji je zatrpan smećem.
Na četvrtoj tribini u srijedu 29. ožujka o temi "Vjera i duševno zdravlje" izlagat će dr. sc. Mijo Nikić, isusovac iz Zagreba.
Na petoj i posljednjoj tribini, u srijedu 5. travnja, o 20 godina Varaždinske biskupije govorit će varaždinski biskup Josip Mrzljak.

(IKA)