sv. Leopold Mandić

Teme izlaganja trećeg dana VIII. Plenarnog vijeća reda bile su “Društveni mediji” koju je izložila dr. Mary Hess i “Nova evangelizacija” koju je predstavio mons. Rino Fisichella.

Dr. Hess istaknula je kako je nagla ekspanzija društvenih digitalnih medija zadnjih trideset godina potpuno promijenila odnose ljudi jednih prema drugima i odnos prema autoritetima. Također je naglasila kako je širenje društvenih medija za nas danas izvor novih izazova, ali i novih mogućnosti.

Mons. Rino Fisichella u svom izlaganju podsjetio je kako je rad prije svega milost koja nam je dana kako bi bolje živjeli promjene koje se događaju u današnjem svijetu. Nova evangelizacija poziva nas na novi način navještanja Evanđelja današnjem svijetu.