sv. Leopold Mandić

Završen je redovni XVIII. provincijalni kapitul Hrvatske kapucinske provincije, pod predsjedanjem generalnog vikara kapucinskog Reda fra Štefana Kožuha, na kojem su sva braća Provincije ovih dana raspravljala o budućim pastoralnim, odgojnim i ekonomskim smjernicama Provincije za sljedeće trogodište.

UPRAVAU četvrtak, 8. lipnja 2017., izabrana je i nova uprava Provincije.
Za provincijalnog ministra na još jedan trogodišnji mandat ponovno je izabran fra Jure Šarčević, za provincijalnog vikara fra Goran Rukavina, kao i u dosadašnjem mandatu.
Za provincijalne savjetnike izabrani su: fra Anto Barišić, fra Branko Lipša i fra Mijo Šarčević.

Našoj braći, bratu Provincijalu i njegovim novoizabranim savjetnicima želimo blagoslovljen, sretan i uspješan rad u upravi i vodstvu naše Provincije u sljedećem trogodištu!