sv. Leopold Mandić

Dr. sc. fra ANTO BARIŠIĆ, ofmcap.

Kratki životopis

Dr. sc. Anto BarišićRođen 1974. godine u Doribabi [Jajce, BiH]. Osnovnu školu je završio u mjestu Divičani [Jajce], a srednju u Varaždinu. 1994. upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1999. diplomirao je na istom Fakultetu. Godinu dana prije položio doživotne zavjete u Redu manje braće Kapucina. 10. lipnja 2000. u zagrebačkoj prvostolnici ređen je za prezbitera. Nakon ređenja premješten u Varaždin gdje je od 2000. – 2002. predavao vjeronauk u Osnovnoj školi. Godine 2002. na jesen u Rimu upisuje poslijediplomski studij iz Patrologije i patrističkih znanosti na Institutu Lateranskog Sveučilišta „Augustinianum". 2005. postiže stupanja magistra patrističkih znanosti. 2010., u travnju, obranio doktorsku disertaciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: Kristološki teandrizam u misli i djelu Tomislava Janka Šagi-Bunića. Od 2006. na KBF-u predaje Patrologiju i izborne predmete, a od 2008. i kolegij Uvod u misterij Krista i povijesti spasenja na Institutu za teološku kulturu KBF-a.

Službe

  • Magister bogoslova: 2005. – 2011.
  • Gvardijan
  • Definitor i provincijalni vikar
  • Viši asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagreba pri katedri Povijest kršćanske literature i kršćanskog nauka

Djela

  • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristologija Prokla Carigradskog, Anto Barišić [uredio], Zagreb, 2009.
  • Anto BARIŠIĆ, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića, Zagreb, 2012.