sv. Leopold Mandić

Fra Bono Zvonimir Šagi, ofmcap.

Kratki životopis

fra Bono Zvonimir ŠagiBono je rođen 11. prosinca 1932. godine u Brodarovcu, župa i općina Maruševec, Varaždinska županija. Rođeni je brat, također kapucina, prof. Tomislava J. Šagi-Bunića. Osnovnu školu pohađao u Druškovcu i Maruševcu, a gimnaziju u Varaždinu i Zagrebu. Doživotne zavjete položio u Zagrebu 4. listopada 1955., a za svećenika je zaređen 2. studenoga 1958. u Varaždinu. Diplomirao je teologiju 1959. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Svećeničku službu započeo kao vjeroučitelj u župi sv. Mihaela u Zagreb/Dubravi 1958-1961. Nakon što je ukinut vjeronauk u školi prvi je u Zagrebu organizirao redovni tjedni vjeronauk u župi za srednjoškolce i studente.

Službe

 • Župnik: 1961. - 2008.
 • Gvardijan
 • Provincijal: 1973-1982; 1976-1979 1988-1992.
 • Predsjednik konferencije Viših redovničkih poglavara u bivšoj državi

Djelatnost

Bavi se pretežito pastoralnom (kontekstualno-praktičnom) teologijom, suvremenom kršćanskom duhovnošću, praktičnom problematikom redovništva i Socijalnim naukom Crkve. S tog je područja napisao više knjiga i više stotina, što stručnih i znanstvenih, što publicističkih članaka, odnosno eseja.

Od 1988/9. do 2001/2. vanjski predavač na Institutu za kršćansku duhovnost pri KBF-u u Zagrebu.

Od 1984-2005. godine stalni je kolumnist u katoličkoj obiteljskoj reviji Kršćanske sadašnjosti KANA (kolumna U sadašnjem trenutku), Od 1987-1992. glavni i odgovorni urednik AKSA-e (Aktualnosti Kršćanske sadašnjosti), a od 1993.-2002. godine glavni urednik revije za propovjednike Služba Riječi, koju izdaje također Kršćanska sadašnjost. U toj je reviji napisao devet godišta homilija za sve nedjelje i blagdane u godini. Objavljuje članke u raznim časopisima: Svesci, Bogoslovska smotra i dr., te sudjeluje na teološkim i drugim simpozijima, javnim tribinama itd.

Objavljena djela

 • Na poprištu redovničke obnove
 • Traganja za novom crkvenom praksom
 • Kršćanski laik u socijalističkom društvu
 • Izazovi otvorenih vrata
 • Laici i svjetovna dimenzija Crkve
 • Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji
 • Da sol ne obljutavi – kršćanski pristup društvenim problemima
 • Pastoral župne zajednice
 • Put i usput redovništva
 • Prag na trag – Četrdeset godina Drugog vatikanskog koncila
 • Molitva i misli mira u vrijeme rata – Homilije u dane molitve za mir i domovinu