sv. Leopold Mandić

Prof. dr. sc. fra HADRIJAN BORAK, ofmcap.
[1915. – 1993.]

Dr. sc. fra Hadrijan BorakHadrijan Borak je rođen 14. studenog 1915. godine u Radovcu, župa Križovljan, nedaleko od Varaždina. Osnovnu školu završava u rodnom mjestu, a gimnaziju u Varaždinu. Odlazi u novicijat k fratrima kapucinima 1934. god. Svečane zavjete je položio 1939., a za svećenika je zaređen 1940. kao član tadašnje Ilirske provincije [zajednička tada provincija Hrvata i Slovenaca]. Teološki studij je pohađao na visokoj kapucinskoj teološkoj školi u Škofjoj Loci, u Sloveniji.

Na jesen, 1941. godine poslan je u Rim na studij filozofije na papinskom sveučilištu Gregoriani, gdje postiže doktorat iz filozofije 1944. obranom teze: Relatio inter immaterialitatem et cognitatem in philosophia S. Thome [O odnosu između nematerijalnosti i spoznaje kod sv. Tome]. Iste godine upisuje studij crkvene povijesti, te 1946. postiže licencijat iz crkvene povijesti.

Tridesetogodišnji boravak u Rimu

Hadrijan u Rimu ostaje sve do 1970. godine i u tom gotovo tridesetogodišnjem razdoblju svog boravka izvan domovine obnaša i vrši važne i odgovorne službe:

 • Profesor i prefekt studija u kapucinskom međunarodnom kolegiju sv. Lovre
 • Dugi niz godina bio je duhovnik u hrvatskom zavodu sv. Jeronima
 • Profesor franjevačke filozofije na papinskom sveučilištu Lateranumu
 • Profesor franjevačke filozofije na papinskom sveučilištu Antonianumu
 • Sve do smrti član talijanskog filozofskog društva
 • Tajnik skotističkog međunarodnog društva i zajedno s Karlom Balićem, ofm, organizirao je više skotiskiških međunarodnih kongresa [u Oxfordu i Edinburgu, 1966., i u Beču 1970.]

Povratak u Hrvatsku 1970. godine

Vrativši se u Hrvatsku, Hadrijan prenosi svoje bogato iskustvo i na domaći teren. Spomenimo neke službe, inicijative i pothvate u Hrvatskoj:

 • Provincijal Hrvatske kapucinske provincije
 • Predsjednik konferencije Viših redovničkih poglavara bivše države
 • Priređuje i djelomično prevodi dokumente o redovništvu
 • Pokretač simpozija prigodom 750. obljetnice smrti sv. Franje
 • Organizirao kongres u čast sv. Bonaventure u Zagrebu 1974.
 • Priredio i sudjelovao u prijevodu Redovničkih pravila
 • Sudjelovao u prevođenju Zakonika kanonskog prava
 • Priređivanje Spisa svetog Leopolda Bogdana Mandića


Znanstveni rad i neka važnija djela

Pisani znanstveni rad Hadrijana Boraka kreće se oko područja franjevačke filozofije i povijesti. Proučavao je sv. Bonaventuru, bl. Duns Scota i sv. Lovru Brindiškog. Jedan je od suautora priređivanja kritičkog izdanja djelâ bl. Duns Scota od god. 1960. – 1965. Objavljuje niz znanstvenih rasprava iz filozofije, teologije, povijesti i prava na različitim jezicima.

 • Philosophia S. Bonaventurae [ad usum privatum], Romae 1956.
 • Philosophia Duns Scoti [ad usum privatum]
 • Commentatio de edition „Operum Omnium“ Johannis Duns Scoti
 • De radice ontologica contingentiale
 • De possibilitate ontologica cognitionis
 • Principia doctrinae politicae apud S. Bonaventuram
 • Revelatio et natura in doctrina Duns Scoti
 • Primordia Scholae franciscanae et thomismus
 • Il celibato sacerdotale nel pensiero di S. Lorenzo da Brindisi
 • Marie et l'Église dans Saint Laurent de Brindes
 • Metaphysischer Aufbau des Seinsbegriffes bei Duns Scotus
 • Aspectus fundamentalis platonismi in doctrina Duns Scoti
 • Redovništvo kroz vjekove
 • Komponente svećeničke duhovnosti
 • Život i djela sv. Bonavetnure

Od apostolskog djelovanja Hadrijana Boraka spomenimo ovom prigodom samo njegov doprinos u kauzi o. Ante Antića. Od zagrebačkog nadbiskupa Franje Kukarića bio je imenovan delegiranim sucem u dijecezanskom sudištu u Antićevoj kauzi. Priređivao je, prevodio i ispravljao Konstitucije brojnih Kongregacija i družbi.

Lik i djelo fratra kapucina Hadrijana Boraka sigurno će naći i imati mjesto među velikim muževima duha i kulture u hrvatskom narodu.