sv. Leopold Mandić

Na poziv Venetske kapucinske provincije u subotu 8. listopada 2016. održano je zahvalno hodočašće volontera koji su sudjelovali u organizaciji dolaska neraspadnutoga tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića tijekom travnja u Zagreb. No hodočašće u svetište sv. Leopolda u Padovu u sedam je autobusa krenulo oko 400 volontera predvođenih kapucinskim provincijalom fra Jurom Šarčevićem i više drugih franjevaca kapucina. Njima se pridružilo i oko 150 vjernika iz župe sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskom Selima sa župnikom Antunom Senteom st.

U četvrtak, 6. listopada, u malom gradiću Lendinara na sjeverozapadu Italije i službeno je započela godina postulature za 18 kapucinskih postulanata. Postulatura dolazi od latinskog postulare što znači ispitivati, postavljati pitanja i zaista postulanti obično tjekom ove godine imaju veliki broj pitanja za svoje odgojitelje, ponekad možda i previše. Pitanja što se tiču vlastitog nutarnjeg stanja tj. vlastitog puta u vjeri, pitanja o Bogu, o Crkvi, o smislu našega života.

Petog dana rada VIII. Plenarnog vijeća reda razmišljalo se o „Milosti rada“ na temelju Svetog pisma. Na pomalo provokativ način, o radu se osvrnuo naš brat
Fernando Ventura (kapucin iz Provincije Portugal). Fra Fernando naglasio je kako čovjek radom nastavlja djelo Božjeg stvaranja te da se ne radi o kazni već preko rada i dalje biti u odnosu s Bogom.

Četvrti dan rada (29. listopada) VIII. Plenarnog vijeća bio je posvećen temi „Rad u teoriji i praksi“.

Tijekom jutra izlaganje je imao fra Luiz Carlos Susin, član brazilske kapucinske provincije – Rio Grande do Sul) koji je prikazao kratak pregled crkvenog učiteljstva u odnosu na rad, počevši od enciklike „Rerum Novarum“ pape Leona XIII., sve do enciklike „Laudato sii“ sadašnjeg pape Franje. Posebno je istaknuo kako je „svaki radnik ruka Kristova koja nastavlja činiti dobro... Rad je sam po sebi čin štovanja samoga Gospodina“. Pozvani samo upitati se kako taj ideal utjeloviti u naš svakodnevni život.

U povodu 100. obljetnice rođenja prof. dr. fra Hadrijana Boraka OFMCap, Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, općina Cestica i župa Uzvišenja Sv. Križa 21. studenog 2015. u prostorijama osnovne škole Cestica organiziraju međunarodni znanstveni simpozij Hadrijan Borak: život i djelo.
Raspored simpozija možete pogledati ovdje.
 

Teme izlaganja trećeg dana VIII. Plenarnog vijeća reda bile su “Društveni mediji” koju je izložila dr. Mary Hess i “Nova evangelizacija” koju je predstavio mons. Rino Fisichella.

Dr. Hess istaknula je kako je nagla ekspanzija društvenih digitalnih medija zadnjih trideset godina potpuno promijenila odnose ljudi jednih prema drugima i odnos prema autoritetima. Također je naglasila kako je širenje društvenih medija za nas danas izvor novih izazova, ali i novih mogućnosti.

Drugi dan rada Plenarnog vijeća reda započeo je sa “slušanjem” izlaganja stručnjaka koji su progovorili o temi rada. Braća su prvo poslušala izlaganje prof. Maura Magattia, sociologa i ekonoma. Prof. Magatti doktorirao je društvene znanosti na Canterbery (Velika Britanija) Od 1994. godine predaje političke znanosti na milanskom Katoličkom sveučilištu. Predmet istraživanja mu je sociologija globalizacije i analiza isntitucija suvremenog kapitalizma.

Započelo je s radom VIII. Plenarno vijeće reda na temu „Milost rada“. U ponedjeljak, 26. listopada, u jutarnjim satima svečanu službu riječi predvodio je naš general fra Mauro Johri. Mjesto susreta je, kako je već rećeno, naš međunarodni Kolegij sv. Lovre Brindiškog.
Sudjeluju 44. naše braće, od kojih su 34. delegati iz cijeloga svijeta, te savjetnici Generalne uprave našeg Reda. Kroz četiri tjedna promišljat će se o različitim aspektima rada kao posebnoj milosti. Osim 44. braće, tridesetero fratara sudjeluje u različitim službama koje pomažu radi zasjedanja.

Danas, 26. listopada 2015. godine, u Rimu su se okupila braća delegati s Generalnim ministrom i njegovim vijećem gdje je započelo VIII. Plenarno vijeće Reda koje će trajati do 21. studenog 2016. godine na temu „Milost rada“ kako bi se što bolje promislilo i našom Redu predložili konkretni načini kako „bismo milost rada samima sebi i drugima učinili plodonosnijim“ (Konst. br. 81,4).
Tom zgodom je 23. listopada fra Štefan Kožul uputio kratak dopis kako slijedi:

U ponedjeljak, 5. listopada, počela je talijanskom gradiću Lendinara godina postulature. Zajednička je to postulatura više talijanskih provincija, Hrvatske i Slovenije. Četvorica postulanata su iz Italije, četvorica iz Slovenije, dvojica iz Turske i dvojica iz Hrvatske: Mario Berišić i Marin Berišić. Obredu primanja u postulaturu iz Hrvatske su prisustvovali fra Juro Šimić i fra Željko Cestar.

 

Godina postulature u hrvatskoj kapucinskoj provinciji sv. Leopolda Bogdana Mandića započela je 2. listopada 2015. u samostanu Presvetog Trojstva u Varaždinu. Obred primanja u postulaturu vodio je fra Jure Šarčević, provincijalni ministar.
Postulaturu su započela sedmorica postulanata Branko Petrićević, Marko Nedić, Dario Tolić, Mislav Šebečić, Anto Pranjkić, Marko Mofardin i Mirko Šafarić. Obredu primanja prisustvovala su braća samostanske zajednice i sjemeništarci. 

 

U ponedjeljak, 28. rujna 2015., u Milanu, gdje se odvija odgoj i studij postnovaka kapucina sjeverne Italije i Hrvatske, prigodom početka akademske godine 2015/16. proslavljena je sveta misa u prisustvu talijanskih provincijala i hrvatskog fra Jure Šarčevića, te samostanske bratske zajednice s postnovacima, među kojima su i petorica Hrvata: fra Mario, fra Josip, fra Tadej, fra Dominik i fra Ivan. U poslijepodnevnim satima, poslije zajedničkog ručka, svi su se sastali kako bi razmijenili mišljenja i iskustva na temu odgoja i odgovornosti služenja modernih tehnologija kako u svijetu tako i među nama fratrima. Ovim sastankom druženje je završilo te su se braća pozdravila sa svojim provincijalima.
fra Ivan Vuković
 

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, u subotu 25. listopada u 10 sati u Donjogradskoj sinagogi (Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi), dodijelilo je Ekumensku povelju fra Boni Šagi-Bunić, svećeniku kapucinu, istaknutom hrvatskom teologu. Ekumenska povelja dodjeljuje se od 2005. godine kao izraz duboke zahvalnosti i iznimnog priznanja za izvrsno i odvažno promicanje ekumenske kulture dijaloga, ljubavi i uzajamnosti.

Fra Bono Zvonimir Šagi ove godine u lipnju odlikovan je od predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost i njeno promicanje u RH i svijetu.

 
 

"Tko smo mi manja braća kapucini? To me pitanje upućuje na ono što je, rekao papa Franjo u intervjuu kojeg je dao ocu Antoniju Spadaru za La Civiltà Cattolica: »nema identiteta bez pripadnosti« . Papine su riječi interpretacijski ključ za razmatranje pitanja identiteta koje je, poglavito u godina Drugog vatikanskog koncila, interpeliralo, katkad na dramatičan način, redovnički život. Identitet bez svijesti o pripadnosti u opasnosti je da ostane apstraktan, kao što pripadnost bez identiteta riskira da ostane prazna i bez orijentacije. Svjestan međuovisnosti koju je istaknuo papa Franjo, želim prihvatiti njegovu tvrdnju kao smjerokaz i ideju vodilju ovoga pisma. Predstavit ću neke aspekte koji se izravno tiču identiteta a zatim istaknuti neke karakteristike svojstvene pripadnosti." Cijelo pismo možete pročitati ovdje.

U samostanu sestara Karmelićanki na zagrebačkom Vrhovcu 21. i 22. listopada održava se godišnja sjednica Skupštine Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (njih 42). Prvog dana ove skupštine, tj. 21. listopada izabrana je nova uprava Konferencije. Za novog predsjednika izabran je fra Jure Šarčević, provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, a sestra Miroslava Bradica za dopredsjednicu. Za članove Vijeća izabrani su: fr Anto Gavrić, o. Pejo Orkić, s. Katarina Maglica i s. Ružica Barić.

Dana 6. listopada, u samostanu braće kapucina u mjestu Lendinara (Rovigo) službeno je započela godina postulature za kandidate iz triju talijanskih Provincija - Milano i Venecija, Emilia-Romagna (6. kandidata), naše Hrvatske provincije (3. kandidata), te delegature Bjelorusija i Ligurije.