sv. Leopold Mandić

prof. dr. sc. fra ZDENKO TOMISLAV TENŠEK, ofmcap.
[1943. – 2007.]

Kratki životopis

prof. dr. sc. Tomislav Zdenko TenšekZdenko je rođen 1. listopada 1943. u Zadravcu, u Hrvatskom Zagorju. Osnovnu školu završio je u Orehovici i u Sesvetama. Školu u Sesvetama pohađao je iz Zagreba, kamo je god. 1955. došao kao sjemeništarac u kapucinski samostan u Dubravi. Srednju školu završio je u Osijeku i u Zagrebu. Kapucinski habit obukao je u Vipavskom Križu, u Sloveniji 19. kolovoza 1960. Doživotne zavjete položio je 4. listopada 1967. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1969. u Zagrebu. Magisterij teologije postigao je u Strasbourgu, u Francuskoj [1971.] obranivši radnju na temu: „Srpska pravoslavna crkva između Zapadnjaštva i Slavofilstva“ a doktorat na Gregorijani u Rimu [1981.] obranivši tezu: Asketizam na koncilu u Gangri. Eustatije Sebastijski u sirijskom asketskom ambijentu Male Azije u IV. stoljeću.

Službe

 • Predavač: u Osijeku je kroz dvije godine [1971. do 1973.] predavao na Serafskoj srednjoj školi Vjeronauk i Povijest filozofije
 • Tajnik: u Zagrebu je četiri godine [1973.-1977.] vršio službu tajnika Hrvatske kapucinske provincije
 • Provincijal: u dva je mandata [1982. -1988.] bio provincijal svoje Kapucinske provincije
 • Više puta bio zamjenik provincijala, provincijalni definitor i samostanski poglavar
 • Profesor: na KBF-Zagreb: od 1991. sve do smrti predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu više predmeta
 • Dekan Fakulteta: 2005. – 2007.; Reizabran na drugi mandat 2007., ali nakon nekoliko mjeseci poslije toga umire.
 • Godine 1993. imenovan je sucem u kauzi sluge Božjega o. Ante Antića
 • Od 1992. godine vrši službu profesora i predstojnika Instituta za teološku kulturu laika sve do 2005.
 • Od 1996. član je Vijeća za nauk vjere pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Najznačajniji teološki radovi

 • Patrologija
 • L'ascetismo nel concilio di Gangra. Eustazio di Sebaste nell'ambiente ascetico siriaco dell'Asia Minore nel IV° secolo
 • Istočno kršćanstvo
 • Asketski spis, O Božjem čovjekoljublju
 • Život i djelo Bernardina Škrivanića
 • Sudjeluje prilozima u izradi Dizionario dei teologi dal primo secolo ad oggi
 • Otačka čitanja u molitvi Crkve
 • Katehetske homilije
 • Biti dom ljubavi