20. obljetnica smrti fra Tomislava Janka Šagi-Bunića obilježena znanstvenim kolokvijem

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom kapucinskom provincijom sv. Leopolda B. Mandića i izdavačkom kućom ”Kršćanska sadašnjost” 19. listopada upriličio je jednodnevni znanstveni skup (kolokvij) u povodu 20. obljetnice smrti fra Tomislava Janka Šagi Bunića († 21. 7. 1999.). Skup je imao za naslov ”Sluga Riječi”, a održan je u prostorijama KBF-a (dvorana I).  

Pozdravnu riječ okupljenima je uputio dekan KBF-a dr. sc. Mario Cifrak koji je posebno naglasio kako je upravo pod vodstvom dr. Šagi-Bunića KBF godine 1969. proslavio 300 godina od svoga postojanja i kontinuiteta: “Upravo je dekan Tomsilav J. Šagi-Bunić upozorio na tu važnu i prevažnu činjenicu da je sveučilište proizašlo iz krila Crkve” istaknuo je u svome pozdravu prof. Cifrak. Osim toga, dekan Cifrak je rekao da se ovim kolokvijem, osim obilježavanja godišnjice smrti prof. dr. Šagi-Bunića, obilježava i cijeli njegov život koji je ugrađen u povijest velikana Crkve u Hrvata. S jedne strane govorimo o velikanu, a s druge strane o manjem bratu i sluzi riječi. Govorimo o teologu novoga lica Crkve”, naveo je dekan KBF-a dr. Mario Cifrak.

Prije samih izlaganja prisutnima se kratko obratio i krčki biskup dr. Ivica Petanjak OFMCap, posebno ističući da mu je drago vidjeti fra Tomu u svom izvornom svjetlu, tj. sa privlačnim smiješkom na licu. Iza tog smiješka stoji njegovo veliko srce kojim je on osvajao sve nas u samostanu kao i studente na fakultetu. Zahvaljujem Bogu što smo imali doista velike profesore koji su istinski vjerovali u ono što su nama studentima govorili, a govorili su ono što su sami čvrsto vjerovali. Takav je bio naš Toma, dr. Bajsić, dr. Turčinović, dr. Duga i drugi. Bili su ponajprije svećenici, a zatim veliki profesori i znanstvenici. Uvijek su nam govorili iz svoga uvjerenja”, naglasio je biskup Ivica.

Prof. dr. Tomislav Janko Šagi-Bunić bio je franjevac kapucin, doktor teologije, profesor patrologije i dogmatike na KBF-u te je postao središnja ličnost hrvatske znanstvene teologije. Također je bio osobni teolog nadbiskupa kardinala Franje Šepera na II. vatikanskom koncilu, supokretač i prvi glavni urednik teološkoga časopisa Svesci – Kršćanska sadašnjost, konzultor Tajništva za one koji ne vjeruju u Rimu, prvi tajnik Ekumenskoga vijeća Biskupske konferencije Jugoslavije, konzultor Tajništva za jedinstvo kršćana u Rimu, član Međunarodne teološke komisije pri Kongregaciji za nauk vjere u Rimu, suosnivač i prvi predsjednik Teološkoga kršćanskoga društva Kršćanska sadašnjost.

Godine 1993. dobio je Nagradu za životno djelo. Svoj znanstveni opus dr. Šagi-Bunić temeljio je na patrističkim spisima na kojima je gradio teološka gledišta o suvremenim pitanjima u Crkvi i svijetu. Analizirao je što je iz starih crkvenih spisa uvijek aktualno i bezvremensko te što je iz suvremenosti valjano za budućnost. Prof. Tonči Matulić naglasio je u svom predavanju da je Šagi-Bunić bio tumač koncilske misli, a poznato je da je kao teolog kardinala Šepera utjecao na koncilska stajališta o autonomiji zemaljskih vrednota i da je imao veliku ulogu u provođenju koncilske obnove u Crkvi na našim prostorima. Umro je u Zagrebu 21. srpnja 1999. Prof. dr. Šagi-Bunić proučavao je i analizirao izvorne patrističke spise, bio je tumač koncilske misli te imao veliku ulogu u provođenju koncilske obnove u Crkvi na našim prostorima.

Osim predavanja “Antropološki naglasci u misli T. J. Šagi-Bunića” prof. Matulića još su prigodna predavanja održali: dr. Željko Tanjić s temom: “Doprinos T. J. Šagi-Bunića djelovanju Međunarodne teološke komisije (1969. – 1974.)”, prof. dr. Ante Crnčević “Tomislav J. Šagi-Bunić i prijevod Rimskoga kanona”, dr. Anto Barišić “Izabrane teme neobjavljenih homilija T. J. Šagi-Bunića: kristologija, euharistija, pastoral i eshatologija”, dr. Daniel Patafta “T. J. Šagi-Bunić i B. Duda – prijateljstvo u službi koncilske obnove”, dr. Andrea Filić “Tomislav Janko Šagi-Bunić i papa Franjo: od središta prema periferijama”, Branka Molnar, prof. “Arhivistička obrada osobne ostavštine prof. T. J. Šagi-Bunića”, Jozo Kožulović, dipl. theol. “Krist danas i uskrsno kršćanstvo kod Tomislava J. Šagi-Bunića (Svjedočanstvo)”.

Na kraju kolokvija dr. Franjo Podgorelec predstavio je knjigu “Fra Tomislav Janko Šagi, Duhovne poruke – Provincijska pisma i poslanice braći Ilirske kapucinske provincije od 1955. do 1958.” Skup je završio zahvalnim riječima provincijala fra Jure Šarčevića. Komemoracija 20. obljetnice smrti fra Tomislava zaključena je euharistijskim slavljen koje je 20. listopada s početkom u 19,00 sati u crkvi sv. Mihaela ark. u Donjoj Dubravi predvodio pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško.