Generalni kapitul franjevaca kapucina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

U Međunarodnom studentskom zavodu Reka koji nosi naslov ”sv. Lovre Brindiškog” u Rimu od 26. kolovoza do 16. rujna održat će se LXXXV. generalni kapitul Reda manje braće kapucina (OFMCap). Kapitul je izborne naravi, a to znači da će se na njemu birati novi generalni ministar i njegovo Vijeće (savjetnici). Na Kapitulu će, među ostalim, biti predstavljeno izvješće generalnog ministra o kojem će sudionici Kapitula zatim raspravljati. Jedna od tema Kapitula bit će Temeljne odredbe o odgoju i obrazovanju u Redu (“Ratio Formationis Ordinis”) te neka pravna pitanja. Iz uprave Reda je odlučeno da Generalni kapitul bude „paperless” kako bi se trošenje papira svelo na najmanju moguću mjeru. Svaki će kapitularac imati tablet kojim će moći pristupiti liturgijskim tekstovima molitve, dokumentima Kapitula i glasovanjima o prijedlozima u realnom vremenu.

U svrhu što boljeg praćenja rada predstojećeg kapitula generalna kurije Reda za tu je prigodu aktivirala i posebnu web stranicu!