Nakon završenog novicijata, i polaganja prvih redovničkih zavjeta, braća koja žele biti i svećenici u našem Redu, nastavljaju svoj daljnji duhovni hod u teološkoj izobrazbi, a koja za njih traje 5 godina.

Za vrijeme svoga studija student – bogoslov živi u tzv. ‘privremenim redovničkim zavjetima’, a u kojima se priprema za doživotne tzv. ‘doživotne zavjete’ po kojima onda postaje punopravni član našega Reda i Provincije.

U duhovnoj i teološkoj izgradnji svakom kleriku – studentu pomaže također i njihov učitelj skupa sa samostanskoj zajednicom u kojoj se nalazi, a koja mu sama po sebi pomaže da se što bolje duhovno izgradi i provjeri u zvanju i načinu života.

Osim priprave na svećeništvo klerici se na poseban način pripremaju i na življenje karizme koja je svojstvena našem Redu. Budući da svatko od nas ima svoje darove, talente i sposobnosti svaki se klerik – student, za vrijeme svojeg studija, ali i nakon njegova završetka treba u samostansko i provincijsko bratstvo uključivati cijelim svojim životom, znanjem i radom.

Nakon završene teološke izobrazbe svaki se klerik posvećuje za svećenika.

Kapucinski klerikat
Kapucinska ul. 47
10040 Zagreb – Dubrava

Bogoslovi: 

Od akademske godine 2021/2022 u našoj samostanskoj zajednici borave i kandidati koji se pripremaju za franjevca kapucina.