Molitve za duhovni poziv

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kao što je jednom pozvao svoje apostole da ga slijede, Isus to i danas čini.

Poziva li možda i tebe?

 

OSOBNA MOLITVA ZA ZVANJE

Bože Oče, Stvoritelju i Gospodaru neba i zemlje!
Ti si svemu što postoji dao da jest,
svako si biće pozvao u život
i svakom si duhu dao da Te spozna i da te ljubi.

I danas čovjeka zoveš na suradnju
kako bi stvorenim svijetom zavladao i usavršio ga.
Nastavi i sada, snagom svojega Svetoga Duha,
rasvjetljivati moje srce i moj razum da bih shvatio
što želiš od mene.

Daj mi milost da surađujem s darovima koje si mi dao
za obnovu Crkve i na korist svim ljudima.
Pomozi mi da na obilje Tvojih darova
uzvratim velikodušnošću suradnje.

Gospodine, bakljo ljubavi, udijeli mi žar svoga Duha
kako bih sve zanose svojega života
mogao s radošću posvetiti Tvojoj službi.
Učini me zauvijek svjedokom svoje blage Očinske ljubavi.
Upravljaj moja djela po svojoj svetoj volji. Amen.

MOLITVA ZA HRABROST ODAZIVA U DUHOVNI POZIV

Gospodine Isuse,
dugo sam čekao na ovaj trenutak.
Trebalo mi je vremena da
razgovaram s tobom u četiri oka,
posebice da te slušam.
Da budem iskren, doista mi ne prestaješ slati poruke.
Problem je što ih ne želim uvijek primiti.
Ponekad ih otjeram glazbom, prijateljima, bukom…

Usprkos tome, ne mogu zanijekati –
osjećam veliku prazninu,
čak i ako se to izvana ne vidi.
Pa ipak, kada mi dođe tvoj smiren poziv: “Hajde za mnom”,
srce mi preplave svjetlo i mir.
Čim začujem ova poziv u dubini svoje duše,
pitam se kako to da si odabrao baš mene između stotina i tisuća mladih.
Ali zašto Gospodine?
Zašto baš mene?
Što je toliko posebno u meni da me
pozivaš slijediti te kao svog odabranog apostola?

Tada mi pada na pamet tvoj prvi poziv učenicima i kažem si:
“A što je to bilo tako osobito u
Petru, Jakovu, Ivanu i Andriji…?
Nisu li i oni bili ljudi poput drugih?
Nisu li griješili poput svih drugih?
Nisu li bili slabi, ponašali se izdajnički i kukavički poput svih drugih?
A ipak si ih odabrao: “Ti nisi odabrao mene, ne, ja sam odabrao tebe.”
Zapanjuje pomisao da ovi siromašni ribari s Tiberijadskog jezera
nisu nimalo oklijevali ostaviti na obali zauvijek,
‘mrtve mreže’ cijelog svog života.

A meni je tako teško ostaviti obitelj,
udobnost moga doma,
navezanost na djevojku,
izglede da ostvarim karijeru,
svoje osobne planove,
svoju slobodu…

Ali s druge strane ti me također privlačiš
i to nekom osobitom silom
jer si mnogo više od bilo koje osobe ili stvari ovoga svijeta.
Tvoja osobnost, krajnja širokogrudnost,
nježnost prema nama, blagost srca i divota tvoga kraljevstva,
sve me to strahovito privlači.

Znam da ću uz tebe biti istinski sretan;
znam da ćeš ugasiti moju žeđ za vječnošću,
i da ću s tobom trajno obilježiti ovaj svijet,
čineći dobro u tvoje ime.

Ali bojim se.
Plaši me upuštanje u pustolovinu kojom riskiram sve,
premda znam da njome mogu zadobiti sve.
Gospodine, udijeli mi velikodušnost
da krenem za tobom bez oklijevanja,
da prerežem spone tugovanja
koje me vezuju za obalu i zadržavaju me
da se ne otisnem na more svijeta,
s tobom, kapetanom moga broda.
Podaj mi hrabrost, podaj mi snagu.
Znam da neću imati viđenja, ukazanja, ni ništa slično.

Ipak, tvoj glas neće prestati jasno odjekivati mojom dušom
i nesumnjivo me pozivati: “Hajde za mnom”.
Slijedit ću te, Gospodine.
Slijedit ću te kamo god išao,
i kamo god me vodio.
Ići ću s tobom,
nosit ću svoj križ i dizat ću se s tobom da spasim svijet.
Molim te samo za tri stvari:
podaj mi vjeru, velikodušnost i hrabrost;
jednom riječju – ljubav. Amen.

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA SV. IVANA PAVLA II.

Gospodine, ti si htio spasiti ljude i utemeljio si Crkvu kao zajedništvo braće, sjedinjene u tvojoj ljubavi.
Prolazi i dalje među nama i pozivaj one koje si izabrao da budu glas tvoga Svetog Duha, kvasac pravednijeg i bratskijeg društva.
Daj nam, Oče nebeski, duhovne vođe tako potrebne našim zajednicama:
prave svećenike Boga živoga da, prosvijetljeni tvojom Riječi, znaju govoriti o tebi i poučiti druge razgovoru s tobom.
Neka tvoja Crkva poraste cvatom posvećenih, koji će ti sve predati da bi ti mogao sve spasiti.
Neka naše zajednice slave s pjesmom i hvalama Euharistiju, kao hvalu tvojoj slavi i dobroti, i da bi znali ići putovima svijeta naviještajući radost i mir, dragocjene darove tvoga spasenja.
Svrni svoj pogled, Gospodine, na cijelo čovječanstvo i očituj svoje milosrđe muževima i ženama koji te u molitvi i čestitom životu traže a još te nisu sreli: otkrij im se kao put koji vodi Ocu, kao istina koja oslobađa, kao život bez kraja. Daj nam, Gospodine, da živimo u tvojoj Crkvi u duhu vjernog služenja i potpunog darivanja, kako bi naše svjedočanstvo bilo uvjerljivo i plodno. Amen!

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA MAJCI BOŽJOJ

O sveta Majko Božja i premila Majko naša,
ti kraljice apostola, ti pomoćnice kršćana.
Tvojemu se materinskom milosrđu utječemo
da nam od Boga isprosiš mnogo svetih svećenika,
redovnika i redovnica.

Ti sve možeš kod Božanskog Sina svoga,
našeg velikog svećenika,
koji je sama sebe žrtvovao na drvu križa
za otkup i spasenje svijeta
i još se žrtvuje svaki dan na našim oltarima.

Uslišaj molbu naroda svoga,
koji te ljubi i štuje od davnine kao
svoju Kraljicu, Odvjetnicu i Majku.

Zagovaraj nas kod presvetog Srca Isusova,
da nam se smiluje i da nam dadne mnogo svetih duhovnih pastira.

Budi na pomoć svim svećenicima, redovnicima i redovnicama,
blagoslovi ih u svetom radu za spasenje i posvećenje duša naših. Amen

 

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Gospodine Isuse Kriste: Ti si rekao “Žetva je velika a radnika malo’.
Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju”.
Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te:
daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica.
Probudi Gospodine u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom,
da naši roditelji s radošću primaju djecu,
koja će biti spremna staviti se u službu Crkvi i narodu.
Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljubavi
te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš.
Marijo, Majko Crkve,
u velikoj potrebi duhovnih zvanja,
zagovaraj nas kod svog sina Isusa Krista,
našeg velikog svećenika. Amen

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Učitelju dobri, Isuse Kriste,
toliko mladih i danas te traži pitajući: “Što mi je činiti da baštinim život vječni?“.
Dotakni njihova srca, zamiluj ih svojim pogledom,
uputi im svoju riječ, pokaži im put.
Daj im hrabrosti da ostave sve kako bi pošli za tobom.
Neka se ne boje svoj život potpuno predati tebi.
Nošeni snagom tvoga Duha i tvoje riječi,
i poučeni svjedočanstvima tolikih svetih,
neka se odvaže poći među siromahe našega društva i vremena.

Nama, koji već pođosmo za tobom, obnovi snage i iscijeli rane.
Daj nam, unatoč svim nevoljama, u srcu nositi radost i vedrinu.
Ne dopusti da klonimo na putu,
nego nam pomozi da svojim životom
neumorno pružamo svjedočanstvo tvoje ljubavi i nježnosti.

Na putu posvećenje i služenja,
neka nas sve prati i zagovara tvoja Majka – ponizna službenica Gospodnja. Amen

Napišite komentar

NAJAVE

Nedavno objavljeno

Pratite nas

Najnoviji video