Novi generalni vikar franjevaca kapucina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Nakon izbora novog generala i njegovih, po prvi puta, deset savjetnika (definitora), danas je izborom novog vikara završeno formiranje vrhovne uprave Kapucinskog reda za šestogodište 2018.-2024.
Po prvi puta u povijesti na službu generalnog vikara našeg Reda izabran je Jośe Ángel Torres Rivera. Rođen je 16. rujna 1972. u Portoriku. Doživotne zavjete položio 29. travnja 2000. Za svećenika zaređen 15. kolovoza 2001. Godine 2008. postiže licencijat iz kanonskog prava u Rimu (sveučilište Gregoriana). Nakon završetka studija imenovan je na službu Viceprokuratora Reda, a djelovao je u Rimu i kao gvardijan u generalnoj kuriji. Nakon povratka u rodni Portoriko (2013.) bio je odgojitelj, gvardijan, župni vikar. U veljači 2017. izabran je za poglavara kustodije Portoriko.