Novo vrijedno izdanje hrvatskih kapucina 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ovih je dana iz tiska izašla vrijedna znanstvena autorska monografija Mihael Anđeo Božidarević iz Dubrovnika OFMCap. koja po prvi put iznosi na vidjelo život i rad dubrovačkog franjevca kapucina, koji je na prijelazu 17. u 18. stoljeće djelovao na razini visokih struktura Katoličke crkve u Europi. 

Riječ je o prijevodu na hrvatski jezik doktorskog rada krčkog biskupa mons. dr. Ivice Petanjka OFMCap, izvorno napisanoga na talijanskom jeziku. Teza je obranjena 2002. na Fakultetu crkvene povijesti Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu, ali dosad nije bila objavljena na talijanskom ili na nekom drugom jeziku. 

Osoba o. Mihaela Anđela Božidarevića nije nepoznata u Hrvatskoj, ali dosad o njemu nije postojala studija čije bi prosudbe bile iznesene na znanstveno utemeljen način. U knjizi upoznajemo Božidarevića kao istaknutog propovjednika, upravitelja i diplomata u europskim okvirima. 

Knjiga će pobuditi zanimanje i onih koji proučavaju hrvatsku povijest u doba baroka, odnosno katoličke obnove. Usmjerena je ne samo povjesničarima nego i onima koje zanima religiozna prošlost. Važna je posebice za povijest Dubrovačke Republike i njezine diplomacije.

Autor argumentirano i sustavno analizira postavljenu temu te pritom vrlo iscrpno koristi primarne i sekundarne izvore. Studija je rezultat rada na arhivskom gradivu, a posebno se ističu kapucinski provincijski arhivi (u Italiji, Austriji i drugdje) i Vatikanski apostolski arhiv.

Ova studija nudi smjernice i za daljnja istraživanja budućim povjesničarima. Njezin znanstveni doprinos proizlazi ne samo iz vijesti bitnih za kapucinski red nego je i u tome da s obzirom na Božidarevićeve kontakte diljem Europe s tada vladajućim dinastijama (da spomenemo samo Bourbonce i Habsburge) iznosi na vidjelo vijesti relevantne i za hrvatsku svjetovnu povjesnicu. 

Ova znanstvena monografija daje vrijedan doprinos poznavanju jednoga od istaknutijih imena kapucinske povjesnice u nas.

Napišite komentar