O nama

8 objave

Sluga Božji fra Ante Josip Tomičić

Autor: Franjevci kapucini

Rodio se 23. ožujka 1901. u ličkom selu Razbojine u župi Ričice (Gospićko-senjska biskupija). Na krštenju su mu roditelji nadjenuli ime Josip. Kao dobro odgojeni mladić i dobar učenik predano je radio svagdanje poslove i nosio u sebi zanimanje i ljubav prema knjizi. Prije nego što će navršiti 18 godina dospjela mu je u ruke […]

Povijest franjevaca kapucina

Autor: Franjevci kapucini

Franjevci kapucini (latinski naziv: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, skraćeno: OFMCap) danas su, uz opservante (OFM) i konventualce (OFMConv.), treći ogranak franjevačkog Reda (pokreta čiji je osnivač sv. Franjo Asiški). Red je nastao 1525. godine, a za njegovo osnivanje zaslužni su Matej iz Bascia te rođena braća Ljudevit i Rafael iz Fossobronea. Oni su željeli iznova […]

Franjevci kapucini u Hrvatskoj

Autor: Franjevci kapucini

U Hrvatsku su franjevci kapucini najprije došli u Rijeku, gdje 1610. g. grade samostan. U Zagreb, na Gornji grad, dolaze 1618., gdje djeluju do 1788. g. kada je samostan odredbom cara Josipa II. raspušten te predan vojsci za Austrijsko-turskog rata (1787-1791). U Varaždin dolaze 1699., u Osijek 1703., a u Karlobag 1710. g. Početkom 20. […]

Braća u službi Crkve i Reda

Autor: Franjevci kapucini

FRA IVICA PETANJAK, BISKUP Biskupski ordinarijat A. Mahnića 18 HR – 51500 KRK www.biskupijakrk.hr     FRA IVICA VRBIĆ, MISIONAR Hermanos capuchinos Fraternidad San Isidor Labrador BOLIVIA (Mineros) E-mail: vrba14@gmail.com

Vrhovna uprava Reda

Autor: Franjevci kapucini

Generalni ministar Reda FRA ROBERTO GENUIN Glavni vikar Reda Jośe Ángel Torres Rivera   Savjetnici (definitori)   fra Victorius Pictorius Dwiardy (Indonezija) fra Francesco Neri (Italija) fra Carlos Silva (Brazil) fra Piotr Stasinski (Poljska) fra Norbert Auberlin Solondrazana (Madagaskar) fra Kilian Ngitir (Kamerun) fra Pio Polycarp Murat (Francuska) fra John Baptist Palliparambil (India) fra Jose […]

Znameniti fratri kapucini

Autor: Franjevci kapucini

Znameniti hrvatski kapucini Fra Alojzije Imbro-Mirko Novak Fra Alojzije Imbro-Mirko Novak, rođen je 1910. g. u Lopatincu, župa sv. Juraj na Bregu u Gornjem Međimurju. Nakon osnovnog školovanja, 1923. g. u Varaždinu stupa u kapucinsko sjemenište gdje pohađa franjevačku klasičnu gimnaziju. Nakon mature, 1927. g. stupa u novicijat braće kapucina u Varaždinu i dobiva ime […]

Zaštitnik Provincije – sv. Leopold

Autor: Franjevci kapucini

Redovnik-kapucin, svećenik i ispovjednik  – Zaštitnik braće kapucina u Hrvatskoj Naš zemljak i svetac rodio se 12. svibnja 1866. u Herceg Novom (danas Crna Gora). Njegovi roditelji, otac Petar Antun Mandić i majka Dragica (Karla) rođ. Carević, na krštenju (13. 6. 1866.) su mu dali ime Bogdan Ivan. Dječak se od rane mladosti odlikovao uzornim vladanjem […]

Uprava Provincije

Autor: Franjevci kapucini

VODSTVO PROVINCIJE: 2017. – 2020. Provincijal FRA JURE ŠARČEVIĆ Vikar (zamjenik) FRA GORAN RUKAVINA Savjetnici (definitori) FRA BRANKO LIPŠA FRA ANTO BARIŠIĆ FRA MIJO ŠARČEVIĆ