Osijek – Samostan sv. Jakova

Osijek – Samostan sv. Jakova

Samostan i crkva su izgrađeni na posjedu Ivana Jakova von Eggendorffa, kojega je on darovao kapucinima. Samostan je završen 1710. g., a između 1721. i 1723. g. započelo se je s gradnjom crkve stavljene pod zaštitu sv. Jakova, apostola. Crkva se gradila sve do 1727. g. Po završetku gradnje crkvu je posvetio, prema dopuštenju ostrogonskog nadbiskupa, đakovačko-bosanski biskup Petar Bakić de Lack 7. rujna 1727. g. Sve do 1920. g. samostan i crkva su pripadali Austrijsko-mađarskoj provinciji. U samostanu je od 1954. do 1971. godine djelovalo naše malo sjemenište i Serafska srednja škola za spremanje svećenika. Godine 1963. samostanu je oduzet, gotovo, cijeli vrt.

Kontakt

KAPUCINSKI SAMOSTAN
Kapucinska 41
31000 OSIJEK
Tel. [+385] 031 201 182
Fax [+385] 031 201 181
E-mail: fra3kapuciniosijek@gmail.com

SAMOSTANSKO BRATSTVO

  • Fra Krešimir Borković
  • Fra Dragutin Brezovec
  • Fra Josip Patrčević
  • Fra Juro Šimić
  • Fra Željko Mesaroš

Služba Božja (euharistija)

Radni dan:

09:00, 19:00 [samostanska crkva];

07:00 u Retfali kod ss. “Marijine sestre”

 

Nedjelja i blagdani:

07:00; 09:00; 11:00; 19:00 [samostanska crkva];

07:00 u Retfali kod ss. “Marijine sestre”

 

Skip to content