Kako postati fratar kapucin: postupak i uvjeti

Home / Kako postati fratar kapucin: postupak i uvjeti

Od onoga koji želi prihvatiti naš način života i rada traži se: veselo srce; da ga prati dobar glas; ispravna nakana; tjelesno, duhovno, moralno i intelektualno zdravlje i sposobnost; sposobnost za zajednički život u bratstvu; iskreno prihvaćanje života prema Pravilu sv. Franje i naših Konstitucija.

Prema našim redovničkim pravilima da bi netko postao članom Kapucinskog reda ili naše hrvatske Provincije potrebno je da prođe određeni odgojno-obrazovni put, a on se sastoji od: postulature, novicijata i ponovicijata (Konstitucije OFMCap, 27, 3).

U POSTULATURU se primaju oni mladići koji su već završili neku srednju školu ili možda fakultet, a kod kojih se javila želja za duhovnim pozivom, a koji može biti svećenički i/ili redovnički. Cilj jednoga takvoga pripremnog razdoblja, koje prethodi pripuštanju u novicijat i oblačenju redovničkog odijela, jest da kandidat bolje upozna naš način života, a bratstvo sa svoje strane da upozna prikladnost kandidata (Konstitucije OFMCap, 28, 1). U tom razdoblju kandidat treba uvidjeti da li je odluka koju je donio po sebi zrela i promišljena te može li i želi li biti kapucin te nastaviti s franjevačko-kapucinskim načinom života i rada te se pripremiti za iduću etapu odgojno-obrazovnog procesa, novicijat.

NOVICIJAT kao vrijeme intenzivnijeg uvođenja i dubljeg proživljavanja evanđeoskog i franjevačko-kapucinskog života po sebi zahtijeva i pretpostavlja slobodno i zrelo opredjeljenje za redovnički život (Konstitucije OFMCap, 29, 1). U novicijatu kandidat po prvi puta oblači redovničko odijelo te u jednom od samostana (tj. kući novicijata) provodi godinu dana upoznavajući se sa samostanskim i franjevačko-kapucinskim načinom života i rada. Tijekom godine novicijata brat novak može uvidjeti da li je to način života kakav on želi, odn. braća redovnici sa svoje strane donose sud o tome da li je dotični novak prikladan za Red. Novicijat je kandidatu ujedno i prigodno vrijeme za ponovnim preispitivanjem namjera i traženja vlastitog poziva i duhovnosti; preispitivanje spremnosti i sposobnosti za zajednički život, za vlastito i potpuno predanje bratstvu, za molitvu i razmatranje Božje riječi.

Razdoblje PONOVICIJATA započinje po završetku novicijata i polaganja privremenih redovničkih zavjeta (siromaštvo, čistoća, poslušnost) i traje se sve do „konačnog opredjeljenja za naš evanđeoski život“ tj. do polaganja doživotnih (svečanih) zavjeta. (To razdoblje traje najmanje od tri do šest godine, a najduže do 9 godina)! U toj odgojnoj fazi kandidat (bilo za redovničkog brata, bilo za svećenika) živeći u privremenim zavjetima (siromaštva, čistoće i poslušnosti), a koje obnavlja tijekom nekoliko godina (redovito četiri), duhovno i intelektualno se priprema za polaganje doživotnih zavjeta po kojima se postaje punopravnim članom našeg Reda i  Provincije (s aktivnim i pasivnim pravom glasa).

Redovnički pripravnici koji k tome žele biti i svećenici, nakon završenog novicijata upisuju se na teološki fakultet. Po završetku petogodišnjeg studija, polaganja svečanih (doživotnih) zavjeta i po polaganju biskupovih ruku kandidat biva ponajprije zaređen za đakona, a nakon određenog vremena (redovito godinu dana) i za svećenika. Potom se tako formiranom redovniku i članu Provincije povjeravaju apostolsko-pastoralne i/ili redovničke službe.

                    U duhovnom pozivu moguće je biti i brat laik (pomoćnik)

Braća koja se tijekom početne formacije (postulature i novicijata) nisu opredijelila, odn. koja ne žele ili ne mogu postati đakoni i/ili svećenici, u našem Redu mogu biti ČASNA BRAĆA ili braća pomoćnici, pa je i na taj način onda moguće ostvariti svoj duhovni poziv, odn. svoj život posveti Bogu, Crkvi i ljudima. Takvi se kandidati odmah po stupanju u samostan usmjeravaju (ovisno o godinama, sposobnostima i mogućnostima), prema nekom zanatu ili zanimanju, a koje može biti korisno za naše poslanje u svijetu.

Braća laici ili pomoćnici (tako ih se najčešće naziva) u jednakoj su mjeri redovnici i kapucini kao oni koji se još odluče i za svećenički poziv i teološku izobrazbu. I braća laici polažu zavjete (siromaštva, čistoće i poslušnosti) jednake onima koji se spremaju da danas-sutra postanu svećenicima u našem Redu. Zato između jednih (svećenika) i drugih (časne braće) nema bitne razlike, (izuzevši one koje proizlaze iz različitosti poslanja za svećenike i braću laike u zajednici) jer »s obzirom na isto zvanje, sva su braća jednaka« (Konstitucije OFMCap, 84, 3), kao što je to, na koncu, i sam sv. Otac Franjo želio.* Svi oni koji se žele više ili bolje upoznati s nama kapucinima, kao i oni koji žele živjeti Evanđelje po primjeru sv. Franje u našem Redu, razne informacije i upite mogu dobiti na:

KAPUCINSKI PROVINCIJALAT
Sv. Leopolda Mandića 41
10040 Zagreb – Dubrava
E-mail: provincija@kapucini.hr
Telefon: 01/29 82 520

ILI: PROMICATELJ DUHOVNIH ZVANJA (Fra Juro Šimić)

E-mail: frajurofmcap@gmail.com

Skip to content