Potrebna dokumentacija

Home / Potrebna dokumentacija

 

  1. Molba za prijem u kapucinsku provinciju i Red

  2. Rodni list

  3. Krsni list (U njemu treba biti navedeno kad ste krizmani)

  4. Domovnica

  5. Liječničko uvjerenje o psihofizičkom zdravlju

  6. Preporuka vlastitog župnika ili svećenika o tvojoj prikladnosti za duhovni poziv

  7. Potvrda o nekažnjavanju

  8. Izjava da kandidat nije nosilac kredita i da nije nekom jamac za kredit

Skip to content