Proslava sv. Franje Asiškog kod zagrebačkih kapucina 4.10.2020.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Franjevci kapucini zagrebačkog samostana sv. Leopolda Bogdana Mandića blagdan sv. Franje Asičkog, 4. listopada 2020., svečano će proslavit pod večernjom sv. Misom u 19,00 sati koju će, u samostansko-župnoj crkvi Sv. Leopolda B. Mandića, predslaviti dr. Dalibor Renić, provincijal hrvatskih isusovaca. Za vrijeme sv. Mise fratri kapucini će obnoviti svoje redovničke zavjeta, a članovi Franjevačkog svjetovnog reda i Frame svoja obećanja.

Napišite komentar