Rijeka – Samostan Gospe Lurdske

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Crkva sa samostanom, nakon polaganja kamena temeljca, 28. kolovoza 1610. g. podignuta je zajedničkim milodarima. Posvećenje prvotne crkve, na čast sv. Augustina, izvršio je Klaudio Sozomeno, pulski biskup, dana 14. lipnja 1613. g. Dana 11. veljače 1904. g., s blagoslovom pape Pija X., a brigom fra Bernardina Škrivanića, tada provincijala hrvatske Provincije, položen je kamen temeljac nove Crkve posvećene u čast BDM Lurdske i sv. Augustina. Sam je kamen položio senjski biskup Antonio Maurović, uz sudjelovanje klera, magistrata i silnog mnoštva vjernika. Gradnja prvog dijela Crkve [kripta], zahvaljujući milodarima pobožnih, dovedena je do kraja 1908. g., a blagoslovio ju je sam ondašnji provincijal fra Bernardin Škrivanić. Dne 10. veljače 1908. g. biskup krčki Anton Mahnič uz sudjelovanje naroda, posvetio je,  u kripti, glavni oltar u čast BDM, Majke duša u čistilištu. Sljedećeg dana kripta je svečano otvorena za bogoštovlje.

Gradnja gornje Crkve, u vrijeme I. svjetskog rata 1914. – 1918. velikim dijelom je bila ometana, tako da su do 1922. g. bili sazidani samo zidovi s krovom. Za sakralnu upotrebu gornja Crkva je bila otvorena tek 1923. g. Dne 1. kolovoza 1923. g. pri našem samostanu i crkvi uspostavljena je župa u čast BDM Lurdske te biva pritjelovljena našem Redu. Poslije prvog svjetskog rata samostan je bio pripojen Venecijanskoj provinciji, a 1954. g. ponovno je vraćen našoj Provinciji.

Kontakt

KAPUCINSKI SAMOSTAN
Kapucinske stube 5
51000 RIJEKA
Tel. [+385] 051/ 21 12 89
Fax [+385] 051/ 33 49 11
E-mail: samostan.rijeka@kapucini.hr
Web: http://glurdska-kapucini.blogspot.com

Samostansko bratstvo

  • Fra Zlatko Josip Šafarić
  • Fra Eugen Pavlek, gvardijan i župnik
  • Fra Ivan Perić

Služba Božja (euharistija)

  • Radni dan: 07:30, 19:00
  • Nedjelja i blagdani: 07:30; 10:00, 12:00, 19:00
  • KBC-Rijeka: 10:00