sv. Leopold Mandić

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan molitve za duhovna zvanja.

… Obraćam se sada onima koji su spremni čuti Kristov glas koji odzvanja u Crkvi i shvatiti koji je njihov poziv. Pozivam vas da slušate i slijedite Isusa i da dopustite da vas iznutra preobraze njegove riječi koje "duh su i život su" (Iv 6, 63). Marija, Isusova i naša majka, ponavlja također nama: "Što god vam rekne, učinite!" (Iv 2, 5). Bit će vam od velike koristi uključiti se s pouzdanjem u zajednički hod neke zajednice koji je kadar osloboditi u vama i oko vas najbolje energije. 

Poziv je plod koji dozrijeva na dobro obrađivanoj njivi uzajamne ljubavi koja se pretvara u uzajamno služenje, u kontekstu autentičnog crkvenog života. Nijedan se poziv ne rađa ili živi sam za sebe. Poziv se rađa iz Božjeg srca i niče u dobrom tlu vjerničkog naroda, u iskustvu bratske ljubavi. Nije li Isus rekao: "Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge" (Iv 13, 35)?...

… Oraspoložimo dakle svoje srce da bude "dobro tlo", da slušamo, prihvaćamo i živimo Božju riječ i tako donosimo rod. Što se budemo bolje znali sjediniti s Isusom kroz molitvu, Sveto pismo, euharistiju i sakramente slavljene i življene u Crkvi i živom bratstvu, to će više u nama rasti radost suradnje s Bogom u službi Kraljevstva milosrđa i istine, pravde i mira. I žetva će biti obilna, razmjerna milosti koju budemo s poučljivošću znali primiti u sebe. U toj nadi, i s molbom da molite za mene, svima od srca podjeljujem svoj apostolski blagoslov.

Iz Vatikana, 15. siječnja 2014.

Molitva za svećenička i redovnička zvanja

Svemogući Bože, ti u svakome vremenu izabireš i pozivaš ljude da nasljeduju tvoga Sina Isusa Krista. S pouzdanjem te molimo: obnavljaj svoju Crkvu snagom Duha Svetoga i daruj joj svetih svećenika koji će riječju i životom svjedočiti tvoju dobrotu i blizinu. Probudi u našim obiteljima otvorenost i ljubav prema životu, da postanu plodno tlo novih duhovnih zvanja. Dodirni svojim pogledom srca onih koji te traže, oblikuj ih božanskom milošću, usadi u njih nesebičnu želju za služenjem braći i sestrama te za potpunim predanjem tebi, našoj radosnoj nadi, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.