Tiskan zbornik radova o Patru Štefanu Zagrebcu

Home / Vijesti / Tiskan zbornik radova o Patru Štefanu Zagrebcu
Tiskan zbornik radova o Patru Štefanu Zagrebcu

Nedavno je iz tiska izašao zbornik radova pod naslovom Štefan Zagrebec i njegovo djelo. Riječ je o zborniku radova s Međunarodnog znanstvenog skupa koji je bio priređen u Zagrebu 2019. godine u povodu obilježavanja 350. obljetnice rođenja istaknutog kapucina i kajkavskog propovjednika Matije Markovića, odn. Patra Štefana Zagrebca. Zbornik su za tisak priredili prof. Alojz Jembrih i fra Juro Šimić, a nakladnik je Hrvatska kapucinska Provincija.   

            Premda je na samom skupu 25. listopada nastupilo 18 izlagača, svoje mjesto u zborniku našlo je 13 radova, odn. autora (nažalost uredništvo je sve učinilo da svih 18 autora objavi svoj rad, ali nažalost do toga cilja nije se uspjelo doći). Po prvi puta čitatelj u tiskanom zborniku može naći raznovrsne radove o Patru Štefanu i/ili Hrani duhovnoj. Agneza Szabo razlaže društveno-političke prilike u Hrvatskoj u doba Patra Štefana (str. 15-40). Ivan Armanda govori o životu p. Štefana u kontekstu kapucinske povijesti u hrvatskim krajevima (str. 41-56). Latinske posvete i aprobacije u Hrani duhovnoj u svom radu prikazuje Petar Ušković Croata (str. 57-90). O patru Štefanu kao najglasovitijem kajkavskom baroknom propovjedniku piše Franjo Pajur (str. 91-124). Zlata Šundalić prikazuje Razgovore duhovne na blagdan svetaca u Hrani duhovnoj (str. 125-154). O štovanju svetaca u djelima Štefana Zagrebca piše fra Mirko Kemiveš (155-180). O liku i slikama BDM u propovijedima patra Štefana piše biskup Vlado Košić (181-192). Jasmina Lukec predočuje fašničke ”prodeke” Štefana (193-208). Kristina Jug prikazuje Hranu duhovnu s poetičkoga vidika (str. 209-232). Usporednom analizom Vinko Škafar prikazuje Štefana Zagrebca i Janeza Svetokriškog, začetnika slovenskog književnog baroka (str. 233-258). Matija Ogrin uspoređuje pasionsku tematiku Velikoga petka u propovijedima Janeza Svetokiriškoga i Štefana Zagrebca (str. 259-280). Nadasve je zanimljiv rad Željke Brlobaš koja prikazuje Hranu duhovnu kao izvor za Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (str. 281-308). Alojz Jembrih u svom, pak, radu prikazuje molitvenik Zadnja volja patra Štefana (str. 309-336).

            Radovi u samom zborniku poredani su onim redom kojim su izlagani na znanstvenom skupu u dvorani Matice hrvatske u Zagrebu 25. listopada 2019.

            Zbornik u svojem drugom dijelu ima i specifični dodatak (str. 338-515). Naime, u njemu su nalaze radovi o Patru Štefanu koji su prije objavljivani, a teže su dostupni stručnoj i ostaloj javnosti jer su tiskani u različitim publikacija (Olga Šojat, Laszlo Hadrovics, Ivančica Januš, Ines Krušelj-Vidas, Franjo Pajur, Nevenka Videk). Sada, iznova predočeni ranije tiskani radovi, dostupni su svakom tko želi dobiti uvid u sadržaj i vidjeti što se je, kada i kako pisalo o Štefanu Zagrebcu prije ovoga zbornika.

            Ovaj zbornik predstavlja veliko obogaćenje u hrvatskoj književnoj historiografiji 21. st., jer se po prvi puta, iz različitih vidika obrađuje život Patra Štefana Zagrebca kao i njegovo glavno i monumentalno djelo Hrana duhovna.

Skip to content