Tiskan zbornik radova sa simpozija u Rijeci 2010. godine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sa zadnjim danima mjeseca kolovoza iz tiska je, napokon, izašao zbornik radova sa znanstvenog skupa pod naslovom: «Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610.- 2010.)« kojega je uredio dr. sc. Marko Medved. U izdanju Hrvatske kapucinske Provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, Kršćanske sadašnjosti i Matice hrvatske – Ogranka Rijeka, zbornik donosi radove s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 14. i 15. listopada 2010. godine u Rijeci. Kapucinski samostan u Rijeci bio je prvi osnovan u Hrvatskoj (1610.), a dolazak braće kapucina u grad na Rječini označio je početak njihova širenja na hrvatskom prostoru. Nakon uvodnog slova provincijala fra Jure Šarčevića, zbornik donosi šesnaest znanstvenih članaka koji su, s obzirom na tematiku, podijeljeni u tri dijela. Prvi dio zbornika donosi radove hrvatskih i slovenskih kapucina skupnog naslova Iz riječke kapucinske prošlosti, a tiču se raznih aspekata povijesti četiri stoljeća prisutnosti franjevaca kapucina u Rijeci, temi kojoj se historiografija do sada nije u dovoljnoj mjeri posvetila. Drugi dio zbornika obrađuje vrijedna otkrića iz knjižnice riječkoga kapucinskog samostana što se tiče glagoljske i hebrejske baštine. Treći i posljednji dio zbornika radova donosi više radova iz povijesti kapucina diljem Hrvatske, od Dubrovnika, Splita, Istre, do Varaždina i Osijeka, a vrednuje i znanstveni opus kapucina Hadrijana Boraka. Na koncu se donosi tekstualni i slikovni prilog i odjek s proslave četiri stotine godina kapucinske prisutnosti u Rijeci, odn. Hrvatskoj.

Neki osnovni podaci o knjizi:
Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Mandića
Matica Hrvatska, Ogranak Rijeka; ISBN: 978-953-11-1311-3; Kataloški broj: 9010510;
Format: 17,5 x 24,5 cm; 502 str.; Godina izdanja: 2020.; Uvez: Tvrdi; Područje: Nova
izdanja, Povijest Crkve i kršćanstva; Biblioteka: Analecta Croatica christiana.

Napišite komentar

NAJAVE

Proslava Gospe Lurdske u Varaždinu

Proslava blagdana Gospe Lurdske pri kapucinskom samostanu u Varaždinu bit će 11. veljače 2021. pod sv. Misom u 12,00 sati koju će predvoditi domaći biskup mons. Bože RADOŠ. Proslavi prethodi trodnevna duhovna priprava koju će voditi vlč. Ivica Cujzek, župnik župe Dobrog

Više o događaju »

Gospa Lurdska u Zagrebu 11.2.2021.

Proslava blagdana Gospe Lurdske pri samostanu i župi sv. Leopolda B. Mandića u Zagrebu bit će 11. veljače 2021. pod sv. Misom u 19,00 sati. Misu će predvoditi p. Ilija Grgić, poglavar Misionara Krvi Kristove u Hrvatskoj. Nakon sv. Mise

Više o događaju »

Nedavno objavljeno

Pratite nas

Najnoviji video