sv. Leopold Mandić

KapitulU kapucinskome samostanu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu u Dubravi s radom je 5. lipnja započeo redovni XVIII. provincijalni kapitul Hrvatske kapucinske provincije. Kapitulom predsjeda generalni vikar kapucinskog Reda fra Štefan Kožuh, a članovi kapitula su sva trajno zavjetovana braća naše Provincije. Nakon isteka trogodišnjeg mandata uprave Provincije koju je predvodio fra Jure Šarčević, na Kapitulu će se raspravljati o pitanjima vezanim uz život i djelovanje Provincije, a nakon toga će se birati provincijalni novi ministar i novi provincijski savjetnici za slijedeće trogodište.

Prvoga dana kapitula svečano misno slavlje u crkvi Sv. Leopolda predslavio je fra Štefan Kožuh koji je u propovijedi potaknuo okupljene kapucine i sve vjernike iz te kapucinske župe da se otvore djelovanju Duha Svetoga i, kao Majka Marija, prihvate i slijede Božju volju i Božje planove u svojim životima. Na misi je pjevao župni zbor Anslemo Canjuga.

Drugoga dana kapitula sv. misu će u 19,00 sati predslaviti krčki biskup Ivica Petanjak. (IKA/fra Ivan Markanović)

Kapitul